Modellera-profetia

När du är ett med modelleran, berättar den din framtid. Läs om modelleraprofeteringens och -tolkningens hemligheter.

  1. Var ett med modelleran!
  2. Ta en bit modellera i handen.
  3. Börja forma modelleran tankspritt och koncentrera dig på något helt annat (vi vet att du kan).
  4. Se på bilderna nedan vilken av dem som påminner mest din klump.
  5. Fatta ditt livs viktigaste beslut på basen av profetian. Eller nej, gör inte det. Okej?

Rekisteriseloste